...
Борлуулалтын суваг

Таны вэбсайтын бараа бүтээгдэхүүн candyminiapp-д байршина

Candypay miniapp-р бүтээгдэхүүнээ борлуулснаар та 200,000 хэрэглэгчтэй болох боломжтой.

Вэбсайттай шууд холбогдоно

Та олон юм тус тусд нь удирдах шаардлагагүйгээр zochil platformоор удирдана

200,000 хэрэглэгчрүү борлуулна

Candy app хэрэглэгчидрүү бүтээгдэхүүнээ шууд борлуулах захиалга авах боломжтой

Автомат төлбөр тооцоо

Таны бараа бүтээгдэхүүний төлбөр тооцоо шууд автоматаар хийгдэж, таны дансруу орно